Servozámek iLoock Kontejner

iLoock Kontejner je bezpečnostní servozámek ovládaný prostřednictvím   externího ovládacího boxu s tlačítkem  , který je určený pro zabezpečení především kontejnerů s roletovými dveřmi. Servozámek po stisknutí tlačítka vysunuje závoru o průměru 12 mm do polohy zamčeno nebo zasunuje závoru do polohy odemčeno. Zámek nevyužívá k ovládání cylindrickou vložku, je ovládán elektronickým čipem Dallas iButton, který je uložen uvnitř externího ovládacího boxu. Elektronický čip Dallas iButton je chráněn proti okopírování algoritmem SHA-1.

Výhody 

 • místo klíče čip
 • chráněno proti okopírování algoritmem SHA-1
 • dlouhodobá nadstandardní bezpečnost
 • k ovládání nevyužívá cylindrickou vložku
 • odolnost proti Bumping (SG metodě) a Lockpicking (vyhmatání)
 • pohodlné ovládání jedním dotykem
 • snadná a rychlá výměna ztraceného čipu a jeho blokování
 • při ztrátě čipu nemusíte měnit zámek
 • jednoduché vytvoření systému generálního čipu
 • univerzální využití
 • možnost libovolného umístění čtečky
 • plně elektromotorický systém
 • možnost kontroly stavu zámku – viz logovací stavy“

 

Ovládání

 • Servozámek je trvale odpojen od napájecího napětí. Aktivuje se spojením konektoru na ovládacím boxu (obsahuje 9V baterii) a konektoru na kontejneru. Po aktivaci servozámku, LED indikuje jeho stav - vysunutá závora/zasunutá závora. Stav zavřeno indikuje problikávání červené LED. Stav odemčeno indikuje svitem zelené LED (viz další kapitoly). Stisknutím tlačítka na ovládacím boxu se servozámek odemyká a zamyká.

 

Nastavení přístupových práv

 • Zámek se programuje pomocí MASTER čipu a čtečky na externím ovládacím boxu.

Přidání nového externího ovládacího boxu do paměti servozámku

 • Krátkým přiložením MASTER čipu na čtečku se otevře programovací paměť servozámku. Následným stisknutím tlačítka se nahraje externí ovládací box do paměti servozámku s vlastností odemykat a zamykat. Po načtení externího ovládacího boxu se paměť servozámku automaticky uzavře (cca 10-15s) a servozámek přejde do pracovního režimu.

Vymazání ztraceného čipu prostřednictvím ScanLoock MA-21

 • ScanLoock MA-21 je zařízení, které slouží k vymazání ztraceného externího ovládacího boxu pomocí jedinečného sériového číslo čipu. Po přiložení a oddálení čipu MASTER a poté přiložení nastaveného ScanLoock MA-21 na čtečku na externím ovládacím boxu, na dobu než ScanLoock MA-21 krátce pípne, na displeji se zobrazí výsledek operace odebrání čipu. Pokud bylo odebrání externího ovládacího boxu úspěšné, dioda na čtečce změní na rytmus blikání. Po vymazání všech potřebných externích ovládacích boxů se paměť automaticky uzavře a zámek přejde do pracovního režimu. Dále bude komunikovat pouze s externími ovládacími boxy, které zůstaly v paměti procesoru.

Vymazání celé paměti servozámku

 • Proces celkového vymazání paměti doporučujeme v případě malého počtu externích ovládacích boxů a ztrátě jednoho z nich, neboť tento ztracený externí ovládací box již nemáte k dispozici pro jeho následné odebrání z paměti.
 • Krátkým přiložením MASTER čipu na čtečku na jiném externím ovládacím boxu se otevře programovací paměť servozámku. Následným delším přiložením MASTER čipu (více než 5 sec) se smažou všechny uložené externí ovládací boxy v paměti servozámku. Pro potvrzení smazání všech externích ovládacích boxů je nutné vytvořit alespoň jeden nový autorizovaný externí ovládací box, tzn. krátce stisknout tlačítko na novém externím ovládacím boxu. Tento nový externí ovládací box bude mít vlastnost odemykat a zamykat. Po načtení všech potřebných externích ovládacích boxů se paměť servozámku automaticky uzavře (cca 10-15s) a servozámek přejde do pracovního režimu s nově nahranými externími ovládacími boxy.

 

Napájení

 • Servozámek je napájen externím ovládacím boxem, který obsahuje 9V baterii. Při přerušení napájení servozámek neztrácí žádné informace.

 

Logovací stavy

 • sériové číslo elektroniky
 • počet špatných odemknutí/zamknutí
 • počet správných odemknutí/zamknutí
 • max./min. teplota
 • max./min. napětí

 

Technická data

 • Napájecí napětí: 9-17V DC
 • Nejnižší provozní napájecí napětí: 7V DC
 • Průměrný klidový odběr: max. 4µA
 • Maximální proud: max. 2,5A
 • Odolnost proti přepětí: 600W (10/1.000µs)
 • Čip: Dallas iButton ds 1961S – SHA-1
 • Kapacita paměti: 250 čip
 • Teplotní rozsah: -20 až +70°C
 • Síla přesunu závory: max. 60N
 • Doba přesunu závory: 2,5s
 • Počet cyklů na bateriový zdroj 9V: 1.500-2.000