Jaké jsou výhody elektromotorických zámků oproti cylindrickým vložkám?

Zámek nemá cylindrickou vložku a místo klíče používáme čip, jelikož výrobci zámkových vložek s klasickým klíčem nedokáží dlouhodobě zajistit nepřekonatelnost svých zámkových vložek. Ve světě se neustále vyvíjí metody a prostředky pro překonávání cylindrických vložek, především jde o metody nedestruktivního překonávání Bumping (SG metoda) a Lockpicking (vyhmatání).

Další výhody:

  • dlouhodobá nadstandardní bezpečnost – BT3 a BT4
  • pohodlné ovládání jedním dotykem
  • při ztrátě nebudete muset měnit zámky a rozdávat nové klíče
  • snadná a rychlá výměna ztraceného čipu a jeho blokování
  • možnost automatického zamykání
  • jednoduché vytvoření systému generálního čipu
  • snadné vymezení přístupových práv
  • funkce opožděného vysunutí střelky
  • vhodné i do bezpečnostních dveří s rozvorovým systémem

Jaké jsou známé metody překonání cylindrických vložek?

Metody překonání cylindrických vložek se dělí na destruktivní metody (rozlomení tělesa cylindrické vložky, odvrtání cylindrické vložky a vytržení bubínku z tělesa cylindrické vložky) a nedestruktivní metody - (bumping nebo vyhmatání/lockpicking).

Proč se výrobky certifikují, jak certifikace funguje a jaké je rozdělení?

Certifikace výrobku je prostředek poskytující nezávislé ubezpečení třetí stranou, že výrobek vyhovuje Nařízením vlády a harmonizovaným evropským normám a jiným normativním dokumentům. Na tyto výrobky musí výrobce vydat ES Prohlášení o shodě. Certifikované výrobky jsou plně způsobilé plnit požadovanou funkci. Certifikace výrobků a zařazení do bezpečnostních tříd dle ČSN P EN 1627 stanovují odolnost výrobku proti nežádoucímu překonání.

Mají elektromotorické zámky iLoock certifikace?

Elektromotorický zámek iLoock100 je certifikovaný u TrezorTest BT3/NBÚ 2 (SS4=2) a BT 4/NBÚ 3 (SS4=3).

 

Jak pracuje elektromotorický zámek?

Elektromotorický v tomto pojetí znamená, že pro odemknutí a zamknutí nepotřebujete vyvinout žádnou sílu, stačí přiložit čip na čtečku a zámek odemkne nebo zamkne za Vás pomocí elektromotoru a elektroniky, které jsou uvnitř těla zámku. Elektromotorické zámky potřebují pro svůj provoz elektrický proud.

Jaké je napájecí napětí elektromotorických zámků?

Elektromotorické zámky iLoock jsou napájeny 6V DC z bateriového zdroje (4 ks AA LR6) nebo zálohovaného zdroje.

Co se stane když se vybijou baterie nebo vypadne proud?

Při napájení na baterie, zámky iLoock100 a iLoock200 upozorňují na slabý stav baterií delším zvukovým signálem při každém odemknutí a zamknutí, pokud jsou baterie nabity cca na 20%. Pro případ úplného vybití baterií si zámky zachovávají energii na poslední odemknutí. V tomto případě zámky umožní poslední odemknutí a zůstanou v odemknutém stavu (zatažena je střelka i závory). Při přerušení napájení zámky neztrácí žádné informace.

Při napájení ze zálohovaného zdroje MA-42 dochází k nepřetržitému napájení elektromotorických zámků iLoock. Zařízení obsahuje akumulátor a speciální elektroniku pro jeho dobíjení a udržování v nabitém stavu. V případě výpadku proudu jsou zámky napájeny z akumulátoru, který se po obnovení dodávky proudu opětovně dobije.

Jaké jsou doporučené kování k elektromotorickému zámku?

Doporučujeme bezpečnostní kování minimálně bezpečnostní třídy BT3 s překrytým profilem pro cylindrickou vložku (např. ACT-Servis, Hoppe, Komas). Lze použít i standardní bezpečnostní kování s otevřeným profilem pro cylindrickou vložku, je nutná úprava kování pro vložení čtečky. Doporučujeme konzultaci s pracovníky naší společnosti.

Lze elektromotorické zámky nainstalovat i do venkovních dveří?

Ano, zámky lze nainstalovat do venkovních dveří, rozsah pracovních teplot je od -30° C do +70° C.

Liší se levý a pravý zámek?

Ne, elektromotorický zámek iLoock100 se vyrábí jako pravolevé. Změnu provádí výrobce nebo autorizovaný partner. Změnu lze provést i na místě při montáži.

Generální systém u elektromotorických systémů iLoock?

Tento systém umožňuje odemykat a uzamykat libovolný počet dveří (zámků) jedním čipem, a zároveň řídit a definovat přístupová práva osob, které mohou do jednotlivých prostor vstupovat. Výhodou je snadné vymezení přístupových práv, možnost dodatečných úprav generálního systému a především v případě ztráty čipu, který je zařazený v generálním systému snadná blokace bez nutnosti výměny zámků.