Elektromotorický dveřní zámek iLoock100 reprezentuje novou generaci zámkových systémů. Vyznačuje se vysokou úrovní zabezpečení (Bezpečnostní třída 3 a 4), jednoduchým ovládáním a snadným vymezením přístupových práv. Je vhodný pro použití do venkovních i vnitřních vstupů objektů s velkým počtem průchodů, vhodný je i do míst, kde je nutné uchovávat přehled o osobách, které mají oprávnění ke vstupu (administrativní budovy). Zámek iLoock100 nevyužívá k ovládání cylindrickou vložku, je ovládán elektronickým čipem Dallas iButton, jenž je chráněn proti okopírování algoritmem SHA-1. Čip je odolný vůči deformaci a znečištění.

Zámek je vybaven funkcí zpožděného vysunutí střelky, která umožňuje snadnou manipulaci s dveřním křídlem nejen osobám se sníženou pohyblivostí. Tzn. po přiložení čipu/odemknutí se střelka zasune do zámku. Střelka se vysune až po otevření dveřního křídla, v případně ponechání zavřeného dveřního křídla se střelka vysune až po 20s intervalu.

 

Výhody

 • místo klíče čip
 • chráněno proti okopírování algoritmem SHA-1
 • dlouhodobá nadstandardní bezpečnost - BT 3 a BT 4
 • k ovládání nevyužívá cylindrickou vložku
 • odolnost proti Bumping (SG metodě) a Lockpicking (vyhmatání)
 • pohodlné ovládání jedním dotykem
 • snadná a rychlá výměna ztraceného čipu a jeho blokování
 • při ztrátě čipu nemusíte měnit zámek
 • možnost automatického zamykání
 • jednoduché vytvoření systému generálního čipu
 • možnost libovolného umístění čtečky
 • volitelná možnost napájení
 • vhodné i pro osoby se sníženou pohyblivostí
 • možnost kontroly stavu zámku – viz logovací stavy“
 • možnost společného ovládání iLoock100 s iLoock200

 

Ovládání

 • Zámek je ovládán pomocí elektronického čipu Dallas iButton, který využívá kódování SHA-1 proti okopírování. Čip je odolný vůči deformaci a znečištění.

 Odemykání

 • Pokud je zámek v uzamknutém stavu, je možné ji odemknout krátkým přiložením čipu, na dobu 1s či méně. Zámek po přiložení čipu odemkne (závory a střelka jsou zataženy do zámkové jednotky), poté se opět střelka uvolní (střelka se vysune ze zámkové jednotky).

Zamykání

 • Pokud je zámek v odemknutém stavu (závory jsou zataženy v zámku), je možné ji uzamknout delším přiložením čipu, tj. na dobu cca 2s.

Otevírání

 • Pokud je zámek v odemknutém stavu (jsou zataženy v zámku), je možné ji otevřít krátkým přiložením čipu, tj. na dobu 1s či méně.

 

Nastavení přístupových práv

Přidání nového čipu/uživatele do paměti zámku

 • Ke čtečce s diodou krátce přiložíte MASTER čip. Kontrolka čtečky se červeně, přerušovaně rozbliká - nyní je paměť zámku připravena pro nahrání nového čipu.
 • Následně na čtečku s diodou přiložíte nový uživatelský čip. Kontrolka čtečky změní rytmus blikání a zámek dlouze pípne. Tímto jste nahráli tento nový čip do stávající paměti a můžete pokračovat přikládáním dalších čipů jeden po druhém.
 • Po načtení všech potřebných čipů posečkejte 10s a paměť zámku (kontrolka čtečky přestane blikat) se automaticky uzavře a zámek přejde do pracovního režimu.

Vymazání ztraceného čipu prostřednictvím ScanLoock MA-21

 • ScanLoock MA-21 je zařízení, které slouží k vymazání ztraceného čipu pomocí jedinečného sériového číslo ztraceného čipu. Po přiložení a oddálení čipu MASTER a poté přiložení nastaveného ScanLoock MA-21 na čtečku, na dobu než ScanLoock MA-21 krátce pípne, na displeji se zobrazí výsledek operace odebrání čipu. Pokud bylo odebrání čipu úspěšné, dioda na čtečce změní na rytmus blikání. Po vymazání všech potřebných čipů se paměť automaticky uzavře a zámek přejde do pracovního režimu. Dále bude komunikovat pouze s čipy, které zůstaly v paměti procesoru.

Vymazání celé paměti zámku

 • Proces celkového vymazání doporučujeme v případě ztráty čipu, neboť tento ztracený čip již nemáte k dispozici pro jeho následné odebrání z paměti dle předchozího bodu.
 • Vymazání celé paměti provedete dlouhým přiložením MASTER čipu. Kontrolka čtečky změní rytmus blikání a zámek dlouze pípne. Tímto jste vymazali všechny čipy z paměti zámku.
 • Bezprostředně po smazání celé paměti zámku je možné přidávat nové čipy do paměti zámku.
 • Po načtení všech potřebných čipů posečkejte 10s a paměť zámku (kontrolka čtečky přestane blikat) se automaticky uzavře a zámek přejde do pracovního režimu. 

 

Nadstandardní výbava

 • režim automatického zamykání
 • panic tlačítko (režim otevření dveří z vnitřní strany prostřednictvím tlačítka)
 • kompatibilita s elektrickým vrátným
 • ovládání přes GSM
 • možnost vyvedení externí světelné signalizace stavu zámku

 

Napájení

Bateriové napájení

 • V bateriovém zdroji jsou 4 alkalické baterie (AA LR6) s životností minimálně 5.000 cyklů. Zámek upozorňuje na slabý stav baterií delším zvukovým signálem při každém odemknutí a zamknutí, pokud jsou baterie nabity cca na 20%.

 • Pro případ úplného vybití baterií si zámek zachovává energii na poslední odemknutí. V tomto případě zámek umožní poslední odemknutí a zůstane v odemknutém stavu (zatažena je střelka i závory). Při přerušení napájení zámek neztrácí žádné informace.

 

Systém generálního čipu

 • Tento systém umožňuje odemykat a uzamykat libovolný počet dveří jedním čipem, a zároveň řídit a definovat přístupová práva osob, které mohou do jednotlivých prostor vstupovat.

Výhody systému generálního čipu

 • možnost individuálních požadavků zákazníka
 • snadné vymezení přístupových práv do jednotlivých prostor
 • možnost dodatečné úpravy práv či nastavení celého systému
 • snadná výměna ztraceného čipu a jeho blokování

 

Logovací stavy

 • sériové číslo elektroniky
 • počet špatných odemknutí/zamknutí
 • počet správných odemknutí/zamknutí
 • max./min. teplota
 • max./min. napětí

 

Technická data

 • Napájecí napětí: 6V DC
 • Nejnižší provozní napájecí napětí: 4V DC
 • Odolnost proti přepětí: 600W (10/1.000µs)
 • Průměrný klidový proud: max. 400µA
 • Maximální provozní proud: max. 2A
 • Komunikační rozhraní RS 232
 • Čip: Dallas iButton ds 1961S – SHA-1
 • Kapacita paměti: 250 čipů
 • Teplotní rozsah: -30°C až +70°C
 • Síla přesunu závory: min. 20N
 • Síla střelky zámku: min. 5N
 • Doba přesunutí závory (cyklus): 2s
 • Doba odemknutí: 2s
 • Počet cyklů na bateriový zdroj 4x AA LR6: 5.000
 • Výsun závory: 25mm
 • Zástavbové rozměry