iLoock200

Elektromotorický dveřní zámek iLoock200 je vhodný jako přídavný zámek bez potřeby pomocného kování do venkovních i vnitřních dveří. Zámek vysouvá systém tří závor do polohy zamčeno nebo odemčeno. Může být ovládán samostatně nebo prostřednictvím zámku iLoock100. Zámek iLoock200 nevyužívá k ovládání cylindrickou vložku, je ovládán elektronickým čipem Dallas iButton, jenž je chráněn proti okopírování algoritmem SHA-1. Čip je odolný vůči deformaci a znečištění.

Výhody

 • místo klíče čip
 • chráněno proti okopírování algoritmem SHA-1
 • dlouhodobá nadstandardní bezpečnost
 • k ovládání nevyužívá cylindrickou vložku
 • odolnost proti Bumping (SG metodě) a Lockpicking (vyhmatání)
 • pohodlné ovládání jedním dotykem
 • snadná a rychlá výměna ztraceného čipu a jeho blokování
 • při ztrátě čipu nemusíte měnit zámek
 • jednoduché vytvoření systému generálního čipu
 • možnost libovolného umístění čtečky
 • vhodné jako nahrazení rozvorového systému
 • možnost kontroly stavu zámku – viz logovací stavy“
 • možnost společného ovládání iLoock100 s iLoock200

 

Ovládání

 • Zámek je ovládán pomocí elektronického čipu Dallas iButton, který využívá kódování SHA-1 proti okopírování. Čip je odolný vůči deformaci a znečištění.

Odemykání

 • Pokud je zámek v uzamknutém stavu, je možné ji odemknout krátkým přiložením čipu, na dobu 1s či méně. Zámek po přiložení čipu odemkne (závory jsou zataženy do zámkové jednotky).

Zamykání

 • Pokud je zámkem v odemknutém stavu (závory jsou zataženy v zámku), je možné ho uzamknout delším přiložením čipu, tj. na dobu cca 2s.

 

Nastavení přístupových práv

Přidání nového čipu/uživatele do paměti zámku

 • Ke čtečce krátce přiložte MASTER čip. Kontrolka čtečky se červeně, přerušovaně rozbliká a přerušovaně pípá - nyní je paměť zámku připravena pro nahrání nového čipu.
 • Následně přiložte nový uživatelský čip. Kontrolka čtečky změní rytmus blikání a zámek dlouze pípne. Tímto jsme nahráli tento nový čip do stávající paměti a můžete pokračovat přikládáním dalších čipů jeden po druhém.
 • Po načtení všech potřebných čipů posečkejte 10-15s a paměť zámku (kontrolka čtečky přestane blikat a zámek přestane pípat) se automaticky uzavře a zámek přejde do pracovního režimu.

Vymazání ztraceného čipu prostřednictvím ScanLoock MA-21

 • ScanLoock MA-21 je zařízení, které slouží k vymazání ztraceného čipu pomocí jedinečného sériového číslo ztraceného čipu. Po přiložení a oddálení čipu MASTER a poté přiložení nastaveného ScanLoock MA-21 na čtečku, na dobu než ScanLoock MA-21 krátce pípne, na displeji se zobrazí výsledek operace odebrání čipu. Pokud bylo odebrání čipu úspěšné, dioda na čtečce změní na rytmus blikání. Po vymazání všech potřebných čipů se paměť automaticky uzavře a zámek přejde do pracovního režimu. Dále bude komunikovat pouze s čipy, které zůstaly v paměti procesoru.

Vymazání celé paměti zámku

 • Proces celkového vymazání doporučujeme v případě ztráty čipu, neboť tento ztracený čip již nemáte k dispozici pro jeho následné odebrání z paměti dle předchozího bodu.
 • Vymazání celé paměti provedete dlouhým přiložením MASTER čipu. Kontrolka čtečky změní rytmus blikání a zámek dlouze pípne. Tímto jste smazali všechny čipy z paměti zámku.
 • Bezprostředně po smazání celé paměti zámku je možné přidávat nové čipy do paměti zámku.
 • Po načtení všech potřebných čipů posečkejte 10 - 15s a paměť zámku (kontrolka čtečky přestane blikat a zámek přestane pípat) se automaticky uzavře a zámek přejde do pracovního režimu.

 

Napájení

Bateriové napájení

 • V bateriovém zdroji jsou 4 alkalické baterie (AA LR6) s životností minimálně 5.000 cyklů. Zámek upozorňuje na slabý stav baterií delším zvukovým signálem při každém odemknutí a zamknutí, pokud jsou baterie nabity cca na 20%.
 • Pro případ úplného vybití baterií si zámek zachovává energii na poslední odemknutí. V tomto případě zámek umožní poslední odemknutí a zůstane v odemknutém stavu (závory jsou zataženy). Při přerušení napájení zámek neztrácí žádné informace.

 

Systém generálního čipu

 • Tento systém umožňuje odemykat a uzamykat libovolný počet dveří jedním čipem, a zároveň řídit a definovat přístupová práva osob, které mohou do jednotlivých prostor vstupovat.

Výhody systému generálního čipu

 • možnost individuálních požadavků zákazníka
 • snadné vymezení přístupových práv do jednotlivých prostor
 • možnost dodatečné úpravy práv či nastavení celého systému
 • snadná výměna ztraceného čipu a jeho blokování

 

Logovací stavy

 • sériové číslo elektroniky
 • počet špatných odemknutí/zamknutí
 • počet správných odemknutí/zamknutí
 • max./min. teplota
 • max./min. napětí

 

Technická data

 • Napájecí napětí: 6V DC
 • Nejnižší provozní napájecí napětí: 4V DC
 • Průměrný klidový odběr: max. 20µA
 • Maximální provozní proud: max. 2A
 • Odolnost proti přepětí: 600W (10/1.000µs)
 • Čip: Dallas iButton ds 1961S – SHA-1
 • Kapacita paměti: 250 čipů
 • Teplotní rozsah: -30°C až +70°C
 • Síla přesunu závory: min. 20N
 • Doba přesunutí závory (cyklus): 2s
 • Doba odemknutí: 2s
 • Počet cyklů na bateriový zdroj 4x AA LR6: 5.000
 • Výsun závory: 25mm
 • Zástavbové rozměry